thông tin liên hệ
-

Ms Mai
Giám Đốc - 0909 464 828

-

-

-

CHỈ VENEER DÁN CẠNH

CHỈ CUỘN VENEER
CHỈ CUỘN VENEER
CHỈ VENEER OAK
CHỈ VENEER OAK
CHỈ VENEER  BEECH
CHỈ VENEER BEECH

VÁN LẠNG - GỖ VENEER

VENEER ASH BURN
VENEER ASH BURN
VENEER EVY
VENEER EVY
VENEER THÔNG MẮT
VENEER THÔNG MẮT
VENEER THÔNG NÚI
VENEER THÔNG NÚI
VENEER TRÀM
VENEER TRÀM
VENEER W.OAK NÚI
VENEER W.OAK NÚI
VENEER WALNUT VÂN NÚI
VENEER WALNUT VÂN NÚI
VENEER  ZEBANO
VENEER ZEBANO
W.OAK MAY SẴN
W.OAK MAY SẴN
VENEER TRÀM CÓ MẮT
VENEER TRÀM CÓ MẮT
VENEER CAO SU
VENEER CAO SU

GHÉP HÌNH HOA VĂN

Ghép Hình Hoa Văn
Ghép Hình Hoa Văn
Gỗ Ghép Hình Mặt Bàn
Gỗ Ghép Hình Mặt Bàn

GIA CÔNG DÁN VENEER

VENEER ASH BURN
VENEER ASH BURN
VENEER EVY
VENEER EVY
VENEER POPLAR
VENEER POPLAR
Veneer Red OAK
Veneer Red OAK